dimarts, 23 de desembre de 2014

NI PERPLEX NI FRUSTRAT


Fa molts dies que volia fer aquesta entrada, però em feia mandra. Prefereixo parlar de la política de les persones que de la política dels polítics. I com que d’aquesta darrera ja me’n fan parlar més del que jo voldria els periodistes, intento, sempre que puc, defugir-ne.

Però l’article de l’Enric Company m’ha provocat la necessitat d’explicar com visc el procés d’irrupció de noves forces polítiques.

Començo pel terreny de les percepcions i les emocions. Sincerament, no em sento perplex perquè crec entendre algunes de les coses que estan passant. I molt menys frustrat, primer, perquè encara no en tinc motiu i segon, perquè en situacions com l’actual no es pot dedicar ni un minut a plànyer-se.

L’aparició de noves forces polítiques té, sens dubte, moltes i complexes explicacions, però algunes són fàcils d’entendre.

La darrera crisi ha fet encara més evident la incapacitat i la impotència de la política per governar una economia financera i global, que s’ha convertit en el veritable poder polític i regulador de la vida de les persones.

Això és així a tot el món, però a casa nostra coincideix amb altres  “fracassos” de la política. La incapacitat de la Unió Europea per construir instruments de govern polític democràtic que avancin en el “demos” europeu. La resistència dels governs europeus a cedir sobirania, acompanyada d’altes dosis de cinisme al culpabilitzar Europa de les seves decisions i l’aposta per formes tecnocràtiques de govern han debilitat el vincle emocional entre ciutadans i la Unió Europea.

A Espanya s’afegeix l’esgotament del Pacte de 1978. No tant per les seves limitacions intrínseques sinó pel segrest del que ha estat víctima. S’han utilitzat els mecanismes de protecció d’una democràcia feble i insegura –s’oblida fàcilment el cop d’Estat del 23 febrer del 1981- per un blindatge en favor d’un sistema bipartidista –amb les crosses de CiU-, construït sobre el concubinat de poders econòmics i governants.

Malauradament, aquesta incapacitat i impotència de la política per governar l’economia s’amaga a la ciutadania. A ningú li agrada reconèixer les seves limitacions, i menys en públic. I en lloc d’explicar que la reconstrucció d’un nou equilibri entre economia i política no és cosa d’un dia, ni serà fàcil, es prefereix pensar que hi ha solucions ràpides i màgiques.

En aquest escenari irromp una generació que no es resigna i decideix assumir les seves responsabilitats. Es tracta de persones que en menys de 2 anys han passat de considerar la participació en la política institucional com a incompatible amb els moviments socials a decidir que, sense implicar-se en el canvi polític, els moviments socials tenen grans limitacions en els seus objectius de transformació. No recordo una generació que hagi fet aquest viatge en menys temps.

Per explicar l’entusiasme que ha generat en una part de la ciutadania, no sols jove, cal només conèixer la condició humana. Les persones necessitem tenir esperança, necessitem pensar que un futur millor és possible. I no ens agrada sentir-nos condemnats només a patir, protestar o resignar-nos. Fins i tot necessitem creure que les coses són més fàcils del que són.

Aquesta barreja d’il·lusió i esperança ha agafat formes polítiques diverses que, evidentment, afecten les forces polítiques existents. Seria molt ingenu creure que la sensació d’inutilitat i impotència de la política que tenen els ciutadans afecta només els altres i no a nosaltres.

Sincerament, aquest procés no em produeix perplexitat. El que més perplex em deixa, dia rere dia, és veure la quantitat de temes transcendents per als ciutadans de Catalunya que es debaten i s’aproven al Congrés dels Diputats o al Parlament Europeu i la poca atenció que mereixen a Catalunya. En ocasions tinc la sensació d’estar davant d’una forma de nou “negacionisme” de la realitat.

Aquest canvi en l’escenari dels actors polítics a Catalunya i Espanya té enormes potencialitats i també algun risc.

Que les persones que impulsen Guanyem consideressin des del primer moment que ICV-EUiA havia de participar en el procés posa de manifest que saben de la importància  de la confluència de forces diferents. Per a ICV-EUiA suposa un reconeixement del que hem estat i som i, alhora, una responsabilitat que hem assumit de bon grat. Perquè som conscients de la importància de construir ponts entre persones que, compartint objectius, venim d’experiències polítiques i vitals diferents.

En un context en què els estats han perdut sobirania i que la Unió Europea no s’ha construït encara, l’espai polític local adquireix un gran transcendència en les polítiques de redistribució de la riquesa i reducció de les desigualtats i la pobresa. Per això, crec, a diferència de molts altres, que les eleccions municipals són avui les més determinants per iniciar aquesta recuperació. I Barcelona és clau.

Però cal no oblidar que moltes d’aquestes polítiques locals vénen condicionades pel que passa a Espanya i a Catalunya, on la necessitat d’un canvi de polítiques és vital.

I aquí apareix un dels riscos d’aquesta nova realitat. Que algú consideri que alguna força per si sola pot afrontar un repte tan gegantí com el de recuperar la sobirania per als ciutadans front els mercats. No crec que això estigui ni tan sols a l’abast de la ciutadania d’un sol país en solitari i esperem no haver-ho de comprovar a Grècia amb Syriza. Per això la importància del projecte europeu.

Actualment estem en un escenari prou complex i voluble com per fer prediccions a 12 mesos vista, que en termes polítics és una eternitat. És curiós comprovar la facilitat amb què l’opinió publicada dóna per segurs processos que la realitat dels darrers anys han demostrat estar en permanent mutació.

Per això, en lloc de quedar-nos paralitzats per la melangia o la perplexitat és molt millor continuar treballant en la construcció d’un projecte que o l’aixequem amb moltes mans i experiències o no reeixirà.

És moment de recordar les belles paraules de la cançó “La Muralla” de Quilapayún: Para hacer esta muralla tráiganme todas las manos”.

dimarts, 9 de desembre de 2014

¿PLAN PARA LAS FAMILIAS?

¿Resulta creíble el Gobierno Rajoy, cuando anuncia un Plan de ayuda a la familias mientras lleva 3 años recortando derechos laborales y sociales y rechazando las propuestas alternativas de la oposición? La respuesta la dará como siempre la ciudadanía.

Mientras, la Izquierda Plural le recordaremos todas las propuestas que durante esta legislatura hemos presentado para atender personas y familias y que el PP ha rechazado sistemáticamente.

Comenzando por lo que afecta al derecho al empleo. Las ayudas y los subsidios atenúan el impacto de la crisis y la desigualdad, pero la mejor política contra la pobreza es promover el trabajo digno. Las inversiones públicas reiteradamente propuestas por Izquierda Plural en sectores como atención a las personas y medio ambiente podrían jugar un doble papel de promover empleo y abordar retos sociales de primera magnitud.

Trabajo digno es también promover empleo de calidad y para ello debe revertirse la Reforma Laboral de PP y CIU, que se ha demostrado una fábrica de reparto insolidario del empleo vía tiempo parcial y de precariedad vía temporalidad.

En España las personas pueden trabajar y tener ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Atender a las familias pasa por acabar con la congelación del salario mínimo. Pero el PP ha rechazado la propuesta de Izquierda Plural de acercar progresivamente el salario mínimo al 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea, suscrita por España.

Como la creación de empleo de calidad no llega de un día para otro, atender a las familias supone también garantizar prestaciones dignas para las personas paradas. Hoy, el 43% de los parados, según datos del Servicio Público de Empleo y el 66% según datos EPA, no perciben ninguna prestación. Y de los que cobran, mas de la mitad solo reciben un subsidio asistencial. Todo ello, mientras en los dos últimos ejercicios se ha producido un "ahorro" en prestaciones de desempleo de 8.000 m €.

Para garantizar ingresos mínimos, nuestro grupo propuso hace unas semanas en el Congreso la creación de la Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía. Otra vez el PP votó en contra.

Y si el Gobierno Rajoy no quiere ir tan lejos, basta con que se recupere el nivel de protección existente hasta el Decreto Ley 20/2012, donde el Gobierno plasmó los recortes sociales en contrapartida al rescate de la banca. Ese rescate que, según Rajoy, no iban a pagar los ciudadanos.

Especialmente importante sería recuperar el subsidio de mayores de 45 años, parados de larga duración. Y retrotraer los recortes a la prestación y subsidio de desempleo, que han acorralado a los mayores de 50 años. Que pena que el PP haya rechazado en dos ocasiones sendas propuestas de la Izquierda Plural.

Sin necesidad de mirar hacia atrás, hoy el PP tiene la oportunidad de votar la Proposición de Ley de Izquierda Plural para mejorar el acceso a la jubilación anticipada y permitir entre otras cosas que los que han sido despedidos por rescisión de contrato temporal puedan volver a jubilarse anticipadamente a los 61 años y no deban esperar a los 63. Dejar de acorralar sádicamente a los parados mayores es una buena manera de apoyar a la familia.

Como lo es, recuperar el derecho a la revalorización anual de las pensiones que el PP ha hecho desaparecer y que amenaza con condenar a los pensionistas a no tener mas aumento que el 0,25% en las próximas décadas.

No se me ocurre mejor ayuda a las familias que restituir el derecho a las prestaciones de dependencia. Si algo asfixia económica y moralmente a las familias es tener alguna persona dependiente a su cargo y no tener recursos ni institucionales, ni económicos para atenderla. Como saben muy bien las personas que lo sufren estas carencias sociales son corrosivas para la convivencia familiar.

En el orden de prioridades la vivienda ocupa un lugar clave en las políticas de familia. Desgraciadamente el PP ha preferido proteger el mercado hipotecario y por eso hasta en cuatro ocasiones ha rechazado propuestas como una Ley de segunda oportunidad que evite la muerte civil de las personas que han adquirido deudas y no pueden pagarlas. Hoy también el PP tiene la posibilidad de votar a favor de las siete propuestas que nuestro grupo presenta para proteger a los deudores hipotecarios y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda. Nos gustaría equivocarnos, pero mucho nos tememos que el PP vote de nuevo en contra.

Como en contra votó el PP en el Congreso las propuestas presentadas por Laia Ortiz de ICV-EUIA para abordar la situación de pobreza energética de muchas familias. Eso mientras se descubre que se ha pagado 3.400 millones en exceso a las eléctricas a cargo de los costes de transición a la competencia. O que los usuarios deberán hacerse cargo de los 1.300 m€ del fiasco de Castor.

Garantizar los mínimos vitales en el suministro de agua, luz, gas es otra de nuestras propuestas rechazada por el PP, como la de aplicar el IVA reducido a estos bienes básicos en determinadas circunstancias.

Es cierto que estas propuestas de Izquierda Plural requieren mas recursos fiscales. Pero ello es posible en un país que como España tiene unos ingresos fiscales el 8% del PIB menos que la media de la UE. Lo que significa 80.000 m€ de ingresos fiscales menos cada año.

Sin duda existe margen para obtener más recursos fiscales, pero para ello Rajoy debería acabar con su connivencia con evasores y defraudadores y ahorrarse los regalos fiscales aprobados para rescatar votos y dirigirlos a esas familias en situación de pobreza. El problema es que Rajoy y el PP saben que muchas de esas familias no votan y por tanto no son "su familia"

La lista de propuestas de Izquierda Plural para rescatar personas y atender a las familias es tan larga como la lista de recortes y ataques al bienestar de las familias perpetrado por el Gobierno Rajoy en estos tres años.

Recordarlo es imprescindible para saber el grado de honestidad del PP en su Plan de apoyo a las Familias.

En breve sabremos si estamos ante una enmienda a la totalidad que el PP le hace a la política del Gobierno Rajoy en estos 3 años - no parece probable. O bien estamos ante una nueva campaña de marketing dirigida, no a mejorar las condiciones de vida de la familia, sino a un lavado de cara de Rajoy.

O dicho de otra manera, sabremos si el Plan es de ayuda a las familias o de salvación de "Il capo famiglia".

dimecres, 3 de desembre de 2014

LA REFORMA LABORAL EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL


En pocas horas los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y los de afiliados a la Seguridad Social han inundado de optimismo las ruedas de prensa del Gobierno.

Ha sido un visto y no visto, porque en paralelo se conocía que la Tesorería de la Seguridad Social ha tenido que tirar mano de 8.000 millones de euros para poder pagar la extra de Navidad a los pensionistas.

Una de cal y otra de arena. Y aunque los datos del empleo y los de afiliación puedan parecer contradictorios con la evolución económica de la Seguridad Social. La coherencia es total porque los datos no hacen más que reflejar uno de los muchos efectos colaterales y perversos de la Reforma Laboral.

El Gobierno del PP, con Rajoy, Guindos y Báñez a la cabeza solo hacen que alardear de los “éxitos” de la Reforma Laboral de PP y CIU. Repiten que gracias a la Reforma Laboral, con menos crecimiento del PIB el empleo se recupera antes y más rápido. Una típica imagen en la que los árboles no dejan ver el bosque o las estadísticas oportunamente presentadas impiden ver la realidad.

Es cierto que la evolución del empleo en los últimos trimestres ha mejorado, siempre que por mejorar se entienda que ha dejado de caer en picado y que el empleo se recupera lentamente.

Esta seria la imagen desde Meteosat, pero si acercamos la lente comprobaremos efectos menos positivos.

La Reforma Laboral, bajo el bálsamo de la desregulación, ha propiciado que el empleo que se está creando sea especialmente precario, más que en las crisis anteriores.

Porque al tradicional abuso de la temporalidad, se añade ahora el uso intensivo del contrato a tiempo parcial, especialmente entre mujeres y jóvenes. Todo ello macerado con una caída en términos reales del salario.

La realidad del empleo es más compleja. Los datos de contabilidad nacional que miden el empleo equivalente a tiempo completo confirman que esta variable crece menos que el empleo EPA y muchos menos que los afiliados a la seguridad social.

Y los datos presupuestarios de la Seguridad Social confirman que los ingresos crecen en una proporción menor que los afiliados. La razón vuelve a ser la misma, los empleos temporales, los parciales y los bajos salarios comportan unas cotizaciones más bajas. Y eso castiga a los trabajadores y a sus expectativas de pensión, pero también afecta a la estabilidad económica del sistema de seguridad social.

Los ingresos de la Seguridad Social a finales de octubre habían crecido en relación al mismo período del 2013 en un 0,81% en términos de derechos reconocidos y un 1,28% en términos de recaudación. Esa es posiblemente una de las razones por las que se han utilizado 8.000 millones de euros para el pago de la extra de Navidad – 14.000 millones de euros dispuestos en lo que va de año-

No tengo nada en contra de que se utilice el Fondo de Reserva para lo que fue creado, pero creo que no podemos permanecer impasibles ante este ritmo de descapitalización del Fondo de Reserva.

No se trata de generar alarmismo, el caldo de cultivo perfecto para los negocios, pero si de afrontar de cara un problema estructural de financiación de la Seguridad Social.

En un sistema como el nuestro, con una financiación eminentemente contributiva, vía cotizaciones sociales muy ligadas al salario, la evolución de la calidad del empleo es determinante para su estabilidad financiera. Porque, por mucho que se ajuste el crecimiento del gasto en pensiones, que ya se está produciendo, el equilibrio pasa sobre todo por garantizar y aumentar los ingresos. 

Abordar el futuro de la Seguridad Social pasa por debatir otra estructura de financiación, donde aumente el peso de las aportaciones fiscales por la vía de asumir el coste que comportan prestaciones como la de viudedad y orfandad que no siendo estrictamente contributivas, se financian por la vía de cotizaciones.

Pero en paralelo hay que abordar el problema que provoca en nuestro sistema de seguridad social un modelo de mercado de trabajo construido sobre el uso intensivo de mano de obra precaria.

En este sentido, lo primero que debe asumir el Gobierno del PP y sus socios en la Reforma Laboral, CIU, es que esta Reforma se ha convertido en el principal enemigo de la Seguridad Social.