dimarts, 25 de març de 2014

El que ingresso com a diputat

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78158259/nomines_congres/n%C3%B2mina%20coscu.pdf

Els meus ingressos com a diputat del Congrés dels Diputats (congelats des de fa anys, com la majoria de percepcions públiques) es composa de dos conceptes:

- Un per import de 3.860,35 euros bruts al mes, que inclou la remuneració bàsica de 2.813,87 euros al mes, i la corresponent a la condició de portaveu de comissió per import de 1.046,48 euros mensuals.

- L’altre per import de 1.823,86 euros al mes, corresponent a les despeses referides a allotjament i manutenció a Madrid de tots aquells diputats que vivim a d'altres indrets.

Un cop descomptats el pagament de l’IRPF, la quantitat neta que ingresso del Congrés, mensualment, serien de 4.641,92 euros.

D’aquesta quantitat, i seguint els criteris establerts a ICV pels càrrecs institucionals, faig una aportació a ICV per import de 774,97 euros que serveixen, entre d’altres coses, per financiar els suports tècnics a l'activitat parlamentària.

El resultat final són 3.866,95 euros al mes que inclouen el que podriem anomenar salari i inclou també les despeses d’hotel i manutenció durant els dies d’estança a Madrid.