dimarts, 28 de gener de 2014

LES ENSENYANCES DE LA #MAREABLANCA

La victòria de la #MareaBlanca  front el Govern del PP de Madrid és un motiu d'alegria i esperança que desborda les fronteres de la seva Comunitat. El més important és la defensa de la Sanitat Pública front les polítiques de privatització. Però, a més, ens ofereix algunes lliçons que val la pena destacar.

En uns moments en què la dreta imposa la seva  hegemonia ideològica amb la pretesa desaparició de fronteres entre dreta i esquerra, la #MareaBlanca ens ajuda a combatre aquesta idea. La dreta no distingeix entre drets  i béns de consum i ens proposa un model de societat en què l'economia de mercat és la gran reguladora de les relacions socials. Tot, fins i tot els drets essencials, com la salut o l'educació, són susceptibles de regir-se per les lleis del mercat. Per a l'esquerra la distinció hauria de ser clara, tot i que no sempre l'esquerra governant ho recordi. Hi ha drets essencials que no poden estar sotmesos a la lleis del mercat, sinó que han de ser garantits pels poders públics  perquè la igualtat sigui efectiva i la democràcia no sigui paper mullat. La salut no és un de consum, és un dret humà essencial. Per això és important la batalla per evitar que es negui als immigrants l'accés a la sanitat pública.

La crisi està sent utilitzada com a excusa per imposar contrareformes en el model de societat que, en condicions democràtiques de normalitat, la ciutadania no acceptaria. I en el marc d'aquestes contrareformes, es generen oportunitats de negoci en sectors empresarials que podríem anomenar "capitalisme concessional". És un dels drames del model econòmic espanyol, també català, l’existència d'un "concubinat" permanent d’un capitalisme poc eficient que viu de les seves relacions amb les elits polítiques governants, a les que alimenta de recursos. Aquesta és l'explicació de la ineficient adscripció de recursos públics a projectes sense cap interès social, però que aporten al capitalisme concessional grans beneficis. No és un fenomen només espanyol, però, en el nostre cas, la descentralització política del poder ofereix més oportunitats de negoci i de comportament caciquista. Amb la crisi, ha caigut la principal font de negoci d'aquest model de capitalisme paràsit, les inversions públiques en infraestructures, el que ha provocat un procés de diversificació per part d'aquests sectors empresarials i alhora polítiques públiques orientades a garantir-los nous negocis. Ha canviat el sector en el que actuen, no la cultura de capitalisme concessional i paràsit.

La més evident de les ensenyances és la de la utilitat de la lluita unitària, a nivell professional, social, judicial, polític. Rajoy i el PP basen una bona part del seu règim absolutista a generar sentiments de culpa, por, resignació. En aquest sentit, la victòria de la #MareaBlanca hauria de suposar un punt d'inflexió. L'esperança que genera la lluita ha guanyat front la resignació en què es fonamenta el poder absolutista.

Aquestes reflexions són universals, però els catalans hauríem de veure si la batalla contra la privatització de la sanitat madrilenya no ens deixa algunes lliçons especialment útils per a la societat catalana.

A Catalunya, des de sempre però especialment en els darrers anys, s'ha generat un imaginari que quasi fa desaparèixer l’existència de la dreta catalana. Front a la dreta salvatge del PP, la dreta que dissimula de CiU –en paraules de Joan Herrera–. I dissimula tan bé que, gràcies al control dels mitjans de comunicació, ha aconseguit fer oblidar que lleis bàsiques com la Reforma Laboral, la d’Estabilitat Fiscal –base de les retallades– i altres han estat votades per CiU. I dissimula tan bé que fa oblidar als catalans els intents de privatització de serveis sanitaris. O que la convivència en un mateix hospital de la xarxa pública de llistes d'espera diferenciades entre sector públic i sector privat és una manera de privatització del dret a la salut, més sofisticada, però igualment injusta socialment. El mateix podríem dir de l'educació. La defensa del model lingüístic català no ens hauria de fer oblidar que, en molts aspectes, la política educativa de la Consellera Rigau està en plena consonància amb la Llei Wert. És cert, dissimula millor i camufla aquesta identificació amb la legítima i necessària defensa del model lingüístic de l'escola catalana.

A la ciutadania de Catalunya, la victòria de la #MareaBlanca de Madrid ens ofereix la possibilitat de parar un moment i pensar si no hem de canviar algunes coses. Necessitem urgentment que la batalla pel dret a decidir, pel dret a més autogovern, no pugui ser utilitzada per la dreta que dissimula i pels que li donen suport per imposar canvis socials que, en condicions de normalitat, la societat catalana no acceptaria.

Per això és clau abandonar algunes idees instal·lades a Catalunya. "Ara hem de lluitar pels drets nacionals; dels drets socials, ja ens preocuparem quan siguem independents". O "denunciar determinades actuacions del Govern de CiU és fer el joc als nostres enemics".  O "no queda més remei que retallar i privatitzar, no tenim marge, fins que...". La llista és tan llarga com perillosa.

Que el Govern de CiU i els qui li donen suport vulguin dissimular, és lògic; que la ciutadania catalana decideixi de manera gregària mirar cap a un altre costat, no és bon símptoma de maduresa democràtica i té molts riscos. Caldrà agrair a la #MareaBlanca de Madrid tota la seva lluita. Decidir si volem aprendre o no de les seves lliçons, és responsabilitat nostra.

dilluns, 20 de gener de 2014

DISCULPEU L'HERETGIA


En moments de gran confusió, hi ha diverses maneres d'encarar la situació. Una consisteix a intentar donar respostes simples i senzilles a problemes molt complexos. L'altra passa per, en lloc de simplificar la resposta, fer-ho amb  la pregunta; anar a l'arrel del problema que motiva el conflicte.

Tot i que és possible que no hi hagi unanimitat, sembla que la immensa majoria creu que el problema central avui a la nostra societat és com aconseguir millorar les condicions de vida de les persones.

I si això es així, deixeu-me dir –tot i que pugui semblar una heretgia– que, per millorar les condicions de vida de la gent a casa nostra, hi ha més marge i potencialitat de futur en la lluita per canviar el model socioeconòmic europeu que en la batalla per l'estructura política de Catalunya i la seva relació amb Espanya.

Per evitar males interpretacions o manipulacions, vull deixar clar que aquesta lluita cal donar-la en tots els fronts, però insisteixo que els marges i les potencialitats són, a curt, mig i llarg termini, més àmplies en el conflicte sobre el model socioeconòmic de la Unió Europea.

Dos exemples, dels molts que podem posar: per recuperar la sobirania real, la de la ciutadania front els mercats de capitals, els marges i sobre tot les potencialitats estan en el futur de la Unió Europea. Òbviament, també cal disputar la sobirania a nivell de l'Estat espanyol i la derogació de lactual article 135 de la CE n’és un bon exemple. I evidentment, l'aposta per ampliar la sobirania de  Catalunya. Però la batalla per la sobirania real en el segle XXI ens la juguem en el model d'Unió Europea

Per millorar les condicions de vida de la gent, la capacitat dels poders públics per disposar de recursos fiscals és determinant. I sense menysprear la millora que podria comportar un nou model de finançament en un Estat autonòmic o federal o la fiscalitat d'una Catalunya independent, el conflicte central, un altre cop, està entre mercats i economia globalitzada d'un costat i societat i institucions d'un altre. I els marges i les potencialitats més grans per plantar cara fiscal de tu a tu a una economia globalitzada estan en la Unió Europea. Torna a ser cert que la batalla per una fiscalitat suficient, justa i eficient cal donar-la també a Espanya i a Catalunya. Però la sobirania fiscal real necessita de l'harmonització fiscal i de la lluita contra el frau i l'evasió fiscal, i això avui només és possible a la Unió Europea.

Entendreu, doncs, que l’ocurrència d'una candidatura "unitària" suggerida insistentment per CDC i airejada interessadament per alguns mitjans de comunicació, no és que no sigui viable, és que seria contra natura. Als qui considerem que les properes eleccions al Parlament Europeu són determinants per començar el camí de la recuperació de la sobirania real de la ciutadania, no ens entra al cap que algú pugui pensar que pot haver una candidatura unitària entre els qui voten, avalen, apliquen o acompanyen les polítiques d'ajust dur i injust de la Troika a Catalunya i els qui  les combatem a Europa, a Espanya i a Catalunya.

Disculpeu l'heretgia.

dimecres, 8 de gener de 2014

EMPLEO: MILAGRO O EXCREMENTOS DEL DIABLO

Puestos a ser los mejores propagandistas del imaginario de la recuperación del empleo,  los cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad han anunciado  casi un milagro: el mejor dato de afiliación de seguridad social del mes de diciembre. "Desde que existe la serie histórica",  se han atrevido a decir. La afiliación media de diciembre en relación al mes anterior ha subido en  64.097 afiliados netos más. Veamos si con los datos en la mano podemos descifrar las dimensiones y el origen del milagro.

De momento, lo que dicen los datos anuales es que la afiliación media de 2013 ha caído en 553.695 afiliados en relación a la media de 2012. Con una caída aún mayor entre los asalariados de 560.070, un 4% menos que en 2012. En este sentido, no parece que se pueda decir que los datos del 2013 son buenos para el empleo.

Es cierto que durante el año 2013 no han empeorado mucho, lo cual no significa que hayan mejorado. El  2013 comenzó con una afiliación media en enero de 16.179.438, para llegar en julio a 16.426.756 y volver a descender después de vacaciones, con la excepción del rebote de diciembre, que ha situado la afiliación media en el último mes de 2013 en 16.357.640.

Por lo que parece, se mantienen las tendencias de fondo ya conocidas de nuestro mercado de trabajo. No existe recuperación del empleo y además éste continúa comportándose ciclotímicamente, con subidas en verano y fin de año, que después se convierten en nuevas bajadas. Especialmente en el empleo asalariado.

Si tenemos que hacer caso a los altos cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el milagro se ha producido en el último trimestre del año. La afiliación media de septiembre de 2013 estaba en 16.305.445; en octubre se pasó a  16.360.37, para bajar de nuevo en noviembre hasta 16.293.543 (66.829 menos) y rebotar en diciembre hasta una media de afiliados de 16.357.670. Unos 52.000 afiliados más en un trimestre, todos imputables a diciembre 2013. ¿Qué ha podido suceder?

De los datos se desprende que del incremento de 64.097 de afiliados netos de diciembre, 53.880 corresponden al Régimen Agrario, al parecer en una buena parte vinculados a campañas de recogida de la aceituna. Un dato también coyuntural, porque el Régimen Agrario pierde en 2013 unos 27.246  afiliados. El resto de colectivos no tiene mejora significativa en la afiliación, ni siquiera por Navidad.

Esta es, pues, la dimensión y el origen del milagro del que tanta ostentación hace el Gobierno. Pero lo que ni el Secretario de Estado de Seguridad Social, ni la Ministra, ni el Gobierno saben contestar –mejor, no quieren, porque no les interesa– es la razón por la cual este milagro no da frutos. O sea: cómo es que, con una recuperación de la afiliación según dicen, continúan cayendo en picado los ingresos por cotización.

Las razones parecen obvias. Primero, no existe la mejora del empleo que pregonan. En términos de media, los afiliados durante el 2013 se han reducido en  más de 553.000 respecto a 2012. Segundo, la calidad de las cotizaciones ha caído en picado, porque se ha destruido en términos netos empleo a tiempo completo y se ha sustituido por empleo a tiempo parcial. Estadísticamente, todo cuenta como afiliado, pero económicamente los ingresos no son los mismos. Además, ha caído también la media de cotización, como consecuencia de la política de devaluación salarial y del efecto sustitución de trabajadores con derechos por trabajadores precarios. Políticas ambas impulsadas por el Gobierno con la Reforma Laboral PP-CiU.

Esta es un tendencia que se mantendrá y que aumentará durante 2014. Mi previsión es que tendremos un aumento neto en el número de afiliados a la Seguridad Social. Que el empleo, medido en términos de empleo equivalente a tiempo completo, se mantendrá estancando. En las previsiones del propio Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE 2014 se prevé una reducción del empleo equivalente a jornada completa de un 0,2%.  Y que continuarán cayendo los ingresos por cotización.

O sea, que el milagro es diabólico, y más parece ser una expresión de los  excrementos del diablo, término acuñado por el economista venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, hace casi un siglo. Él vaticinó que el petróleo no sería oro negro, sino excrementos del diablo para Venezuela. Nuestros excrementos del diablo son la precariedad laboral como estrategia competitiva.

divendres, 3 de gener de 2014

LOS DATOS DE EMPLEO QUE RAJOY ESCONDE


El Gobierno acaba de ofrecer los datos de paro registrado (SEPE) de diciembre de 2013 y su optimista interpretación de los mismos. Hace tiempo descubrí que intentar la luz con los datos de empleo el día de su publicación es prácticamente imposible. A la necesidad del gobierno de turno de “vender su política vistiendo sus datos” se le suma la necesidad de los medios por publicar, y rápido.

Al cabo de unos días aparecen rigurosos análisis técnicos y periodísticos sobre las estadísticas presentadas, pero para entonces la imagen que el Gobierno quería generar ya está instalada en el imaginario de la gente. Y por eso cambian los gobiernos, pero no las estrategias comunicativas, porque les resulta útil. Pero que sea difícil intentar la luz no significa que debamos callar. Vamos a intentarlo de nuevo.

Primero: los datos del SEPE (antiguo INEM) sirven para analizar el número de parados registrados, con todos los matices y restricciones que supone la definición de “parado registrado”. En cambio, no sirven para analizar la evolución del empleo porque, como sucede en estos momentos, menos desempleo no significa necesariamente más personas ocupadas. Los datos del SEPE también sirven para conocer la evolución de los contratos laborales registrados en un mes, que no es lo mismo que la modalidad de contratos que tienen las personas afiliadas en la Seguridad Social. En lo primero cuentan papeles, y en lo segundo, personas –con el matiz de los pluriempleados–. Y el SEPE sirve también para medir la evolución del nivel de cobertura de las prestaciones de desempleo; es decir, cuántas de las personas paradas reciben alguna prestación, y de qué tipo y cuantía media.

Segundo: para analizar la evolución del empleo, resulta mucho más útil la EPA, que tiene una naturaleza muestral, con todo su margen de error y de interpretación. Y también resulta útil el registro de afiliación de la Tesorería de la Seguridad Social, siempre que se analice en detalle, sobre todo por regímenes y por modalidades de contrato, sin olvidar los datos de Contabilidad Nacional sobre empleo a tiempo completo que publica el INE.

Tercero: a fecha de hoy, 3 de enero de 2014, disponemos de los datos del SEPE de diciembre de 2013, de la EPA del tercer trimestre de 2013 –la de final de año no se publica hasta el 30 de enero– y los datos de afiliados de la Seguridad Social hasta diciembre de 2013. Y lo que dice la combinación de estas tres estadísticas diversas en su metodología y los datos que analiza, no es como para tirar cohetes.

Cuarto: de todos los datos disponibles, el menos malo es que durante el 2013 se ha reducido el ritmo de destrucción de empleo, lo que no significa que se esté creando empleo. Y además con muchos matices en esta afirmación, porque lo más significativo de lo que está sucediendo es la transformación de empleo indefinido en temporal y de empleo a tiempo completo en a tiempo parcial. Eso significa que la economía no crea empleo neto, pero que la Reforma Laboral PP-CiU ha propiciado una distribución no solidaria y precarizadora del empleo existente. Intentaremos demostrarlo.

Quinto: la EPA del tercer trimestre de 2013, la última disponible, confirma que la reducción del desempleo obedece más a una caída de la población activa –personas en edad y disposición de trabajar– que a un crecimiento del empleo. El diferencial entre octubre de 2013 y 2012 es de menos 370.400 personas activas. Y la evolución de los ocupados entre octubre de 2013 y 2012 fue de 497.100 menos. Es verdad que los datos son menos malos que otros años; pero nada buenos, porque la caída de la población obedece en parte a un efecto desánimo en la búsqueda de empleo.

Sexto: los datos de la Seguridad Social del 2013 aportados hoy por el Gobierno confirman dos cosas: que a finales de 2013 hay 85.041 afiliados menos que hace un año, y que esta reducción de afiliados es mucho menor que la producida en los otros ejercicios de la crisis (menos 841.465 afiliados en 2008 respecto al 2007 y menos 218.857 en 2010 respecto al 2009).

Séptimo: esta reducción en el ritmo de caída de los afiliados a la Seguridad Social, siendo cierta, debe ser matizada, porque en términos de empleo equivalente a tiempo completo la supuesta mejoría es mucho menor de lo que parece. Y ello obedece a que durante el 2013 ha mejorado el volumen de personas inscritas en la Seguridad Social, pero ha empeorado significativamente la calidad de sus contratos. Se ha sustituido empleo a tiempo indefinido por temporal, y sobre todo a tiempo completo con empleo a tiempo parcial.

Octavo: los datos de Contabilidad Nacional del tercer trimestre del 2013 (INE) dan 13.579.800 empleos equivalentes a tiempo completo, exactamente 515.300 menos que hace un año. Y eso mismo es lo que detectan los datos desglosados de afiliados a la Seguridad Social del 2013. A pesar de que no me ha parecido verlos en la nota facilitada por el Gobierno a los medios de comunicación, se pueden obtener de la web de la Tesorería de la Seguridad Social.

Noveno: lo que dicen los datos desglosados por tipo de contratos del Régimen General de la Seguridad Social confirma los datos de Contabilidad Nacional del INE. No hay más empleo: lo que se ha producido es un trasvase de empleo a tiempo completo a tiempo parcial. Así, en diciembre del 2013 hay 6.115.158 afiliados con contrato indefinido a jornada completa, que son 208.777 menos que los  6.323.935 existentes a comienzo del 2013. En cambio, han aumentado los contratos indefinidos a tiempo parcial en 3.646 entre diciembre y enero del 2013. Pero los afiliados que más han aumentado son los que tienen contratos temporales a jornada completa, de los 1.688.131 de enero de 2013 a los 1.788.862 de diciembre –un crecimiento de 100.731–. Y sobre todo, han crecido los temporales a tiempo parcial, que han pasado de 1.264.571 a comienzos de año a los 1.396.625 en diciembre 2013, 132.054 más contratos temporales a tiempo parcial.

Décimo: el resumen de todos estos datos es que en España no se está creando empleo, sino que, simplemente, se está transformando el que existe a más precario. Entiendan ahora por qué el Decreto ley 16/2013 para “flexibilizar el empleo parcial”. Como no se crea empleo, hay que distribuirlo de manera insolidaria. Como no cambia la realidad, que cambie la imagen que reciben los ciudadanos. Eso es exactamente lo que ha hecho hoy el Gobierno.

ADDENDA. Y si el empleo no mejora, lo que claramente empeora son los niveles de cobertura de las personas desempleadas. La tasa de cobertura –personas que reciben alguna prestación en relación a las registradas como desempleadas– ha caído hasta el 61,43%, un 8 % menos que a finales del 2011, que era del 69,2. Y también ha caído la calidad de esta cobertura. Mientras que en 2011 la mitad de los que recibían prestación era contributiva, 2 años después, en 2013, las contributivas solo son el 46,4 del total de personas que la reciben. O sea, 1.237.900 personas de un total de 4.727.814 desempleados registrados, escasamente el 26%. No resulta extraño que el aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la pobreza extrema se haya disparado, aunque Rajoy se atreva a decir que sobre pobreza no hay estadísticas.