dimarts, 23 de desembre de 2014

NI PERPLEX NI FRUSTRAT


Fa molts dies que volia fer aquesta entrada, però em feia mandra. Prefereixo parlar de la política de les persones que de la política dels polítics. I com que d’aquesta darrera ja me’n fan parlar més del que jo voldria els periodistes, intento, sempre que puc, defugir-ne.

Però l’article de l’Enric Company m’ha provocat la necessitat d’explicar com visc el procés d’irrupció de noves forces polítiques.

Començo pel terreny de les percepcions i les emocions. Sincerament, no em sento perplex perquè crec entendre algunes de les coses que estan passant. I molt menys frustrat, primer, perquè encara no en tinc motiu i segon, perquè en situacions com l’actual no es pot dedicar ni un minut a plànyer-se.

L’aparició de noves forces polítiques té, sens dubte, moltes i complexes explicacions, però algunes són fàcils d’entendre.

La darrera crisi ha fet encara més evident la incapacitat i la impotència de la política per governar una economia financera i global, que s’ha convertit en el veritable poder polític i regulador de la vida de les persones.

Això és així a tot el món, però a casa nostra coincideix amb altres  “fracassos” de la política. La incapacitat de la Unió Europea per construir instruments de govern polític democràtic que avancin en el “demos” europeu. La resistència dels governs europeus a cedir sobirania, acompanyada d’altes dosis de cinisme al culpabilitzar Europa de les seves decisions i l’aposta per formes tecnocràtiques de govern han debilitat el vincle emocional entre ciutadans i la Unió Europea.

A Espanya s’afegeix l’esgotament del Pacte de 1978. No tant per les seves limitacions intrínseques sinó pel segrest del que ha estat víctima. S’han utilitzat els mecanismes de protecció d’una democràcia feble i insegura –s’oblida fàcilment el cop d’Estat del 23 febrer del 1981- per un blindatge en favor d’un sistema bipartidista –amb les crosses de CiU-, construït sobre el concubinat de poders econòmics i governants.

Malauradament, aquesta incapacitat i impotència de la política per governar l’economia s’amaga a la ciutadania. A ningú li agrada reconèixer les seves limitacions, i menys en públic. I en lloc d’explicar que la reconstrucció d’un nou equilibri entre economia i política no és cosa d’un dia, ni serà fàcil, es prefereix pensar que hi ha solucions ràpides i màgiques.

En aquest escenari irromp una generació que no es resigna i decideix assumir les seves responsabilitats. Es tracta de persones que en menys de 2 anys han passat de considerar la participació en la política institucional com a incompatible amb els moviments socials a decidir que, sense implicar-se en el canvi polític, els moviments socials tenen grans limitacions en els seus objectius de transformació. No recordo una generació que hagi fet aquest viatge en menys temps.

Per explicar l’entusiasme que ha generat en una part de la ciutadania, no sols jove, cal només conèixer la condició humana. Les persones necessitem tenir esperança, necessitem pensar que un futur millor és possible. I no ens agrada sentir-nos condemnats només a patir, protestar o resignar-nos. Fins i tot necessitem creure que les coses són més fàcils del que són.

Aquesta barreja d’il·lusió i esperança ha agafat formes polítiques diverses que, evidentment, afecten les forces polítiques existents. Seria molt ingenu creure que la sensació d’inutilitat i impotència de la política que tenen els ciutadans afecta només els altres i no a nosaltres.

Sincerament, aquest procés no em produeix perplexitat. El que més perplex em deixa, dia rere dia, és veure la quantitat de temes transcendents per als ciutadans de Catalunya que es debaten i s’aproven al Congrés dels Diputats o al Parlament Europeu i la poca atenció que mereixen a Catalunya. En ocasions tinc la sensació d’estar davant d’una forma de nou “negacionisme” de la realitat.

Aquest canvi en l’escenari dels actors polítics a Catalunya i Espanya té enormes potencialitats i també algun risc.

Que les persones que impulsen Guanyem consideressin des del primer moment que ICV-EUiA havia de participar en el procés posa de manifest que saben de la importància  de la confluència de forces diferents. Per a ICV-EUiA suposa un reconeixement del que hem estat i som i, alhora, una responsabilitat que hem assumit de bon grat. Perquè som conscients de la importància de construir ponts entre persones que, compartint objectius, venim d’experiències polítiques i vitals diferents.

En un context en què els estats han perdut sobirania i que la Unió Europea no s’ha construït encara, l’espai polític local adquireix un gran transcendència en les polítiques de redistribució de la riquesa i reducció de les desigualtats i la pobresa. Per això, crec, a diferència de molts altres, que les eleccions municipals són avui les més determinants per iniciar aquesta recuperació. I Barcelona és clau.

Però cal no oblidar que moltes d’aquestes polítiques locals vénen condicionades pel que passa a Espanya i a Catalunya, on la necessitat d’un canvi de polítiques és vital.

I aquí apareix un dels riscos d’aquesta nova realitat. Que algú consideri que alguna força per si sola pot afrontar un repte tan gegantí com el de recuperar la sobirania per als ciutadans front els mercats. No crec que això estigui ni tan sols a l’abast de la ciutadania d’un sol país en solitari i esperem no haver-ho de comprovar a Grècia amb Syriza. Per això la importància del projecte europeu.

Actualment estem en un escenari prou complex i voluble com per fer prediccions a 12 mesos vista, que en termes polítics és una eternitat. És curiós comprovar la facilitat amb què l’opinió publicada dóna per segurs processos que la realitat dels darrers anys han demostrat estar en permanent mutació.

Per això, en lloc de quedar-nos paralitzats per la melangia o la perplexitat és molt millor continuar treballant en la construcció d’un projecte que o l’aixequem amb moltes mans i experiències o no reeixirà.

És moment de recordar les belles paraules de la cançó “La Muralla” de Quilapayún: Para hacer esta muralla tráiganme todas las manos”.

dimarts, 9 de desembre de 2014

¿PLAN PARA LAS FAMILIAS?

¿Resulta creíble el Gobierno Rajoy, cuando anuncia un Plan de ayuda a la familias mientras lleva 3 años recortando derechos laborales y sociales y rechazando las propuestas alternativas de la oposición? La respuesta la dará como siempre la ciudadanía.

Mientras, la Izquierda Plural le recordaremos todas las propuestas que durante esta legislatura hemos presentado para atender personas y familias y que el PP ha rechazado sistemáticamente.

Comenzando por lo que afecta al derecho al empleo. Las ayudas y los subsidios atenúan el impacto de la crisis y la desigualdad, pero la mejor política contra la pobreza es promover el trabajo digno. Las inversiones públicas reiteradamente propuestas por Izquierda Plural en sectores como atención a las personas y medio ambiente podrían jugar un doble papel de promover empleo y abordar retos sociales de primera magnitud.

Trabajo digno es también promover empleo de calidad y para ello debe revertirse la Reforma Laboral de PP y CIU, que se ha demostrado una fábrica de reparto insolidario del empleo vía tiempo parcial y de precariedad vía temporalidad.

En España las personas pueden trabajar y tener ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Atender a las familias pasa por acabar con la congelación del salario mínimo. Pero el PP ha rechazado la propuesta de Izquierda Plural de acercar progresivamente el salario mínimo al 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea, suscrita por España.

Como la creación de empleo de calidad no llega de un día para otro, atender a las familias supone también garantizar prestaciones dignas para las personas paradas. Hoy, el 43% de los parados, según datos del Servicio Público de Empleo y el 66% según datos EPA, no perciben ninguna prestación. Y de los que cobran, mas de la mitad solo reciben un subsidio asistencial. Todo ello, mientras en los dos últimos ejercicios se ha producido un "ahorro" en prestaciones de desempleo de 8.000 m €.

Para garantizar ingresos mínimos, nuestro grupo propuso hace unas semanas en el Congreso la creación de la Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía. Otra vez el PP votó en contra.

Y si el Gobierno Rajoy no quiere ir tan lejos, basta con que se recupere el nivel de protección existente hasta el Decreto Ley 20/2012, donde el Gobierno plasmó los recortes sociales en contrapartida al rescate de la banca. Ese rescate que, según Rajoy, no iban a pagar los ciudadanos.

Especialmente importante sería recuperar el subsidio de mayores de 45 años, parados de larga duración. Y retrotraer los recortes a la prestación y subsidio de desempleo, que han acorralado a los mayores de 50 años. Que pena que el PP haya rechazado en dos ocasiones sendas propuestas de la Izquierda Plural.

Sin necesidad de mirar hacia atrás, hoy el PP tiene la oportunidad de votar la Proposición de Ley de Izquierda Plural para mejorar el acceso a la jubilación anticipada y permitir entre otras cosas que los que han sido despedidos por rescisión de contrato temporal puedan volver a jubilarse anticipadamente a los 61 años y no deban esperar a los 63. Dejar de acorralar sádicamente a los parados mayores es una buena manera de apoyar a la familia.

Como lo es, recuperar el derecho a la revalorización anual de las pensiones que el PP ha hecho desaparecer y que amenaza con condenar a los pensionistas a no tener mas aumento que el 0,25% en las próximas décadas.

No se me ocurre mejor ayuda a las familias que restituir el derecho a las prestaciones de dependencia. Si algo asfixia económica y moralmente a las familias es tener alguna persona dependiente a su cargo y no tener recursos ni institucionales, ni económicos para atenderla. Como saben muy bien las personas que lo sufren estas carencias sociales son corrosivas para la convivencia familiar.

En el orden de prioridades la vivienda ocupa un lugar clave en las políticas de familia. Desgraciadamente el PP ha preferido proteger el mercado hipotecario y por eso hasta en cuatro ocasiones ha rechazado propuestas como una Ley de segunda oportunidad que evite la muerte civil de las personas que han adquirido deudas y no pueden pagarlas. Hoy también el PP tiene la posibilidad de votar a favor de las siete propuestas que nuestro grupo presenta para proteger a los deudores hipotecarios y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda. Nos gustaría equivocarnos, pero mucho nos tememos que el PP vote de nuevo en contra.

Como en contra votó el PP en el Congreso las propuestas presentadas por Laia Ortiz de ICV-EUIA para abordar la situación de pobreza energética de muchas familias. Eso mientras se descubre que se ha pagado 3.400 millones en exceso a las eléctricas a cargo de los costes de transición a la competencia. O que los usuarios deberán hacerse cargo de los 1.300 m€ del fiasco de Castor.

Garantizar los mínimos vitales en el suministro de agua, luz, gas es otra de nuestras propuestas rechazada por el PP, como la de aplicar el IVA reducido a estos bienes básicos en determinadas circunstancias.

Es cierto que estas propuestas de Izquierda Plural requieren mas recursos fiscales. Pero ello es posible en un país que como España tiene unos ingresos fiscales el 8% del PIB menos que la media de la UE. Lo que significa 80.000 m€ de ingresos fiscales menos cada año.

Sin duda existe margen para obtener más recursos fiscales, pero para ello Rajoy debería acabar con su connivencia con evasores y defraudadores y ahorrarse los regalos fiscales aprobados para rescatar votos y dirigirlos a esas familias en situación de pobreza. El problema es que Rajoy y el PP saben que muchas de esas familias no votan y por tanto no son "su familia"

La lista de propuestas de Izquierda Plural para rescatar personas y atender a las familias es tan larga como la lista de recortes y ataques al bienestar de las familias perpetrado por el Gobierno Rajoy en estos tres años.

Recordarlo es imprescindible para saber el grado de honestidad del PP en su Plan de apoyo a las Familias.

En breve sabremos si estamos ante una enmienda a la totalidad que el PP le hace a la política del Gobierno Rajoy en estos 3 años - no parece probable. O bien estamos ante una nueva campaña de marketing dirigida, no a mejorar las condiciones de vida de la familia, sino a un lavado de cara de Rajoy.

O dicho de otra manera, sabremos si el Plan es de ayuda a las familias o de salvación de "Il capo famiglia".

dimecres, 3 de desembre de 2014

LA REFORMA LABORAL EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL


En pocas horas los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y los de afiliados a la Seguridad Social han inundado de optimismo las ruedas de prensa del Gobierno.

Ha sido un visto y no visto, porque en paralelo se conocía que la Tesorería de la Seguridad Social ha tenido que tirar mano de 8.000 millones de euros para poder pagar la extra de Navidad a los pensionistas.

Una de cal y otra de arena. Y aunque los datos del empleo y los de afiliación puedan parecer contradictorios con la evolución económica de la Seguridad Social. La coherencia es total porque los datos no hacen más que reflejar uno de los muchos efectos colaterales y perversos de la Reforma Laboral.

El Gobierno del PP, con Rajoy, Guindos y Báñez a la cabeza solo hacen que alardear de los “éxitos” de la Reforma Laboral de PP y CIU. Repiten que gracias a la Reforma Laboral, con menos crecimiento del PIB el empleo se recupera antes y más rápido. Una típica imagen en la que los árboles no dejan ver el bosque o las estadísticas oportunamente presentadas impiden ver la realidad.

Es cierto que la evolución del empleo en los últimos trimestres ha mejorado, siempre que por mejorar se entienda que ha dejado de caer en picado y que el empleo se recupera lentamente.

Esta seria la imagen desde Meteosat, pero si acercamos la lente comprobaremos efectos menos positivos.

La Reforma Laboral, bajo el bálsamo de la desregulación, ha propiciado que el empleo que se está creando sea especialmente precario, más que en las crisis anteriores.

Porque al tradicional abuso de la temporalidad, se añade ahora el uso intensivo del contrato a tiempo parcial, especialmente entre mujeres y jóvenes. Todo ello macerado con una caída en términos reales del salario.

La realidad del empleo es más compleja. Los datos de contabilidad nacional que miden el empleo equivalente a tiempo completo confirman que esta variable crece menos que el empleo EPA y muchos menos que los afiliados a la seguridad social.

Y los datos presupuestarios de la Seguridad Social confirman que los ingresos crecen en una proporción menor que los afiliados. La razón vuelve a ser la misma, los empleos temporales, los parciales y los bajos salarios comportan unas cotizaciones más bajas. Y eso castiga a los trabajadores y a sus expectativas de pensión, pero también afecta a la estabilidad económica del sistema de seguridad social.

Los ingresos de la Seguridad Social a finales de octubre habían crecido en relación al mismo período del 2013 en un 0,81% en términos de derechos reconocidos y un 1,28% en términos de recaudación. Esa es posiblemente una de las razones por las que se han utilizado 8.000 millones de euros para el pago de la extra de Navidad – 14.000 millones de euros dispuestos en lo que va de año-

No tengo nada en contra de que se utilice el Fondo de Reserva para lo que fue creado, pero creo que no podemos permanecer impasibles ante este ritmo de descapitalización del Fondo de Reserva.

No se trata de generar alarmismo, el caldo de cultivo perfecto para los negocios, pero si de afrontar de cara un problema estructural de financiación de la Seguridad Social.

En un sistema como el nuestro, con una financiación eminentemente contributiva, vía cotizaciones sociales muy ligadas al salario, la evolución de la calidad del empleo es determinante para su estabilidad financiera. Porque, por mucho que se ajuste el crecimiento del gasto en pensiones, que ya se está produciendo, el equilibrio pasa sobre todo por garantizar y aumentar los ingresos. 

Abordar el futuro de la Seguridad Social pasa por debatir otra estructura de financiación, donde aumente el peso de las aportaciones fiscales por la vía de asumir el coste que comportan prestaciones como la de viudedad y orfandad que no siendo estrictamente contributivas, se financian por la vía de cotizaciones.

Pero en paralelo hay que abordar el problema que provoca en nuestro sistema de seguridad social un modelo de mercado de trabajo construido sobre el uso intensivo de mano de obra precaria.

En este sentido, lo primero que debe asumir el Gobierno del PP y sus socios en la Reforma Laboral, CIU, es que esta Reforma se ha convertido en el principal enemigo de la Seguridad Social. 

dimarts, 25 de novembre de 2014

EMERGENCIA SOCIAL Y EMERGENCIA DEMOCRÁTICA


Vivimos instalados en una situación de emergencia social, que se presenta en forma de desempleo masivo, exilio de jóvenes, aumento del paro de larga duración entre mayores de 45 años, salarios a la baja, contratos precarios, incremento de los desahucios y niveles de pobreza para los que se acaban los adjetivos (energética, infantil).

Lo que hace más explosiva la situación es que la emergencia social va acompañada de emergencia democrática, con un goteo permanente de casos de corrupción. Que se produce de manera no generalizada, aunque sí sistémica, en las instituciones políticas.

Casos oportunamente denunciados por los medios de comunicación que están jugando un papel clave. Y que se producen también, incluso con mayor gravedad, en las empresas y la economía. Casos oportunistamente camuflados por los mismos medios, cada vez más condicionados por el control que sobre ellos ejercen los grandes grupos económicos.

En este contexto, el Pleno del Congreso de esta semana irrumpe de lleno en lo que son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Esta semana el país real y el Congreso cruzan sus caminos.

Comparecerá el Gobernador del Banco de España, que aún nos debe una explicación de las razones por las que, después de 140.000 millones de euros de ayudas directas o indirectas a la Banca, ésta continúa sin cumplir su función de facilitar crédito a familias y empresas. Y las razones que justifican que España se esté convirtiendo en uno de los paraísos de la Banca en la sombra y la pista de aterrizaje de los Fondos buitres.

También comparecen el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General para presentar sendas memorias, en las que se pone de manifiesto la falta de inversiones y medios para la persecución de los delitos de cuello blanco y de corrupción. Una falta de medios endémica que, junto a un procedimiento penal del siglo XIX, convierten la acción de la Justicia en papel mojado. Porque la Justicia que llega tarde, si llega, es todo menos Justicia. Y además propicia la impunidad.

En nombre de Izquierda Plural volveré a interpelar al Gobierno sobre el incremento de los desahucios, el fiasco de las leyes aprobadas por el PP y su menosprecio total al derecho a la vivienda. En nuestra retina aún golpean las imágenes de una anciana de 85 años, Carmen, lanzada de su casa y obligada a abandonar su hogar. Y unos poderes públicos que, en vez de enviar a los servicios sociales para ofrecer una vivienda, le enviaron a la policía para desalojarla. Toda una declaración de intenciones que se produce tanto en Vallecas, como en Nou Barris. Y recordaremos a la Vicepresidenta del Gobierno sus promesas incumplidas del Fondo Social de Vivienda, y su obsceno ejercicio de marketing político, un escándalo en toda regla.

En medio de esta jungla de conflictos sociales y democráticos el Pleno del Congreso de esta semana también tratara de lo que posiblemente sea la causa última de todos estos desmanes. La pérdida de soberanía política de los ciudadanos, frente a unos mercados globales de capital que han usurpado el poder político real a las instituciones democráticas.

Y este dilema democrático tendrá una imagen muy nítida. Mientras Izquierda Plural planteará la reforma del articulo 135 CE, que supuso la pérdida de soberanía fiscal del Parlamento y el sometimiento a los mercados de capitales y sus intereses, el Partido Popular nos propone que se aceleren las negociaciones sobre el Tratado Trasatlántico entre EUA y la Unión Europea, mal llamado de Libre Comercio.

El TTIP, un gran desconocido para la ciudadanía, porque el oscurantismo de las negociaciones es total y la falta de transparencia absoluta. Cuando aún no nos hemos recuperado de una crisis, que ha tenido en la falta de control político del sistema financiero global una de sus causas, los grandes poderes económicos plantean la creación de una gran área económica  sin gobierno político o lo que es peor, con mecanismos de arbitraje privados que van a condicionar y mucho la soberanía de los Estados. En definitiva un paso más, decisivo, en un modelo de globalización económica sin reglas, ni gobierno político, lo que significa sin derechos.

Quienes estén preocupados por la soberanía real de la ciudadanía, harían bien en situar las negociaciones del TTIP en el centro de sus prioridades.

Para terminar esta semana intensa, el jueves comparecerá Rajoy. Como siempre, tarde, a remolque y haciendo trampas. Nos volverá a presentar por enésima vez su programa de regeneración democrática. El mismo que ha sacado a pasear tantas veces como le han explotado casos de corrupción en su partido. El mismo que no cumple, porque no tiene autoridad moral ninguna.

En cualquier país democráticamente maduro no continuaría ni un minuto mas de Presidente del Gobierno el que al mismo tiempo es el Presidente de un partido carcomido por la corrupción.

En este contexto de emergencia social y democrática, ha irrumpido un sentimiento ciudadano de ira, legítima, que para ser útil debería comenzar por asumir que la ciudadanía no ha sido ajena a lo sucedido, ni lo es en relación al futuro.

Es imprescindible que este sentimiento de ira, que entre algunos sectores sociales ha devenido esperanza, pueda materializarse. Para ello, tan importante como provocar una ruptura nítida con las causas de esta situación de emergencia social y democrática, es no caer en la trampa de pensar que hay soluciones mágicas.

Reconstruir los espacios de soberanía de la ciudadanía no será fácil y es una batalla que no se juega solo en Catalunya o España. Por eso es importante que se produzca procesos de confluencia de sectores sociales y políticos empeñados en afrontar lo que es el gran reto del siglo XXI. Nadie por si solo tiene las soluciones ni la fuerza para ello.

Para construir alternativas, confluir no es suficiente, pero es una condición imprescindible.

dijous, 20 de novembre de 2014

CCOO, 50 ANYS, IMPRESCINDIBLESAvui fa 50 anys uns centenars de treballadors i treballadores es reuniren clandestinament a l’església de Sant Medir en el que s’ha considerat com el moment fundacional de CCOO de Catalunya, malgrat que ja s’havien celebrat abans altres reunions i assemblees a Barcelona i al Baix Llobregat.

Pocs mesos després, el seus dirigents eren detinguts quan estaven organitzant la manifestació del 1r de Maig, que reivindicava millores laborals i llibertats sindicals i democràtiques.

Aquell fet ha marcat la realitat sindical a casa nostra i ha estat determinant per entendre la Catalunya actual.

Aquelles persones varen intuir, varen entendre la necessitat de crear noves formes de lluita per ser un instrument útil a la seva gent, a la seva classe. I varen tenir el coratge personal i col·lectiu de fer-les realitat.

La transició, avui impugnada amb crítiques justes unes i ucròniques altres, no hagués existit sense la lluita de CCOO a tota Espanya. Quasi segur que el continuisme franquista hagués durat més anys i el resultat hauria estat molt pitjor. Res era segur aquells anys, malgrat que ara sembli obvi, i tot estava per conquerir.

CCOO de Catalunya, el sindicalisme, ha estat clau en la millora de les condicions de vida de la gent, afiliada i no afiliada. Sense CCOO de Catalunya no s’entén la posada en marxa de la Renda Mínima d’Inserció a començaments dels 90, que va utilitzar la força de la vaga general de desembre de 1988. Ni existiria el dret a la jubilació anticipada, que avui és l’única sortida per als aturats de llarga durada.

Tots aquests drets que la crisis ha devaluat han estat fruit d’una manera de fer sindicalisme. Posar la força organitzada dels treballadors i les treballadores amb més capacitat de lluita al servei de les persones més febles i sense capacitat de pressió. Un sindicalisme solidari que no té res a veure amb la imatge que alguns volen construir per justificar que uns treballadors renuncien al seus drets per suposadament beneficiar als qui no en tenen, salvaguardant òbviament els interessos intocables dels poders econòmics.

CCOO de Catalunya ha estat clau en la incorporació a la societat catalana de persones immigrants de tota Espanya. Determinant en la construcció d’un model educatiu que no segrega els alumnes en funció de la seva llengua d’origen. Persones nascudes en altres indrets d’Espanya, com Cipriano Garcia o Ángel Rozas, varen ser determinants en la incorporació dels treballadors i les treballadores a la lluita dels drets nacionals de Catalunya, mentre una bona part de la burgesia i la menestralia catalana s’havia agafat unes llargues vacances en el seu catalanisme. I això ho varen fer sense abandonar el conflicte social contra els qui els explotaven, fos quin fos el lloc on havien nascut.

Aquest paper d’integració social també ha estat determinant en els darrers fluxos migratoris, ara de cinc continents. L’empresa, l’escola, l’escala del barri popular han estat clau per construir convivència i evitar conflictes socials, malgrat la vergonyosa manipulació que de la immigració han fet algunes forces polítiques.

Com sempre passa, aquells moments es recorden amb cert sentit èpic. L’èpica d’aquella estirp de titans que diria Miquel Martí Pol. I és just que així sigui perquè eren moments molt durs i calia molt de coratge.

Gràcies a aquella generació i les que varen venir després, avui la situació no requereix tanta èpica però no és menys dura per al sindicalisme, perquè incorpora la complexitat d’un moment de canvi global, de crisi generalitzada.

Empresaris sense cara, amagats darrera d’empreses transnacionals o de fons d’inversió. Empreses descentralitzades i deslocalitzades que promouen la competència entre treballadors i treballadores d’arreu del mon. Treballadors colonitzats ideològicament amb la consciència de ciutadans usuaris o clients del sindicalisme o la política. Un poder polític que exerceixen els mercats financers globals, encara que sigui a través dels testaferros dels governs.

Però darrera d’aquesta imatge de meteosat del sindicalisme, continua havent una realitat micro que s’assembla molt a la d’aquests 50 anys.

El sindicalisme de Nissan o Alstom, sempre buscant l’equilibri entre la negociació i l’acord i no deixant-se fer xantatge amb l’amenaça de deslocalització.

El sindicalisme de les dones de Carrefour del Prat o el d’aquells sectors on els fundadors de CCOO mai no haurien gosat imaginar que hi hauria sindicat, com a les empreses del cava o a les pistes d’esquí de Boí.

El sindicalisme de la neteja, de les treballadores de la llar, de les treballadores familiars, en el que a més de les reivindicacions laborals està molt present la lluita per la dignitat d’unes feines que, en la mesura que sempre han estat responsabilitat de dones, mai s’han reconegut socialment. Ara tampoc.

La llista del sindicalisme quotidià, que la societat no coneix però els seus protagonistes i beneficiaris alhora sí, seria molt llarga. Amb formes molt primàries que s’assemblen molt a les primeres expressions de solidaritat obrera a les mines. Per exemple, la tasca del CITE durant anys amb els treballadors i les treballadores immigrants.

És el sindicalisme quotidià que varen entendre i explicar molt bé l’Alejo i la seva germana l’any 2005, quan ens varen fer un dibuix preciós d’infants i una dedicatòria: “Gracias al CITE y a CCOO por haber ayudado a mejorar nuestras vidas”. Es referien a la batalla per la regularització administrativa dels seus pares.

És el sindicalisme quotidià, que no obre mai els telenotícies de TV3 ni és portada de diaris però que cada dia obre la vida de molta gent anònima, que de manera individual o col·lectiva aconsegueix millorar les seves condicions de vida.

La realitat actual és molt dura i ben segur requereix d’un nou procés de ruptura, o discontinuïtat profunda com dirien els més florentins. Segur que cal tirar per la borda rutines i conservadorisme i mantenir tot allò que defineix genèticament el sindicalisme, que és una construcció social dels propis treballadors i les treballadores com a protagonistes. 

Molts cops em pregunten per receptes de com fer-ho i com serà el futur. I la meva resposta sempre és la mateixa: sincerament no ho sé, com no ho ha sabut mai cap contemporani en els moments de canvi d’època.

No sóc tan jove com per saber-ho tot, ni tan vell com per tenir la síndrome de l’“ex” i saber tot el que cal fer, just ara quan no sóc el responsable de fer-ho.

El que sí sé és que el futur no vindrà de cap experiment de laboratori, ni de cap reflexió de tertúlia o, millor, casino. Vindrà, com el 1964, de l’acció quotidiana dels seus protagonistes. Per bé o per mal, així serà, perquè el sindicalisme només es construeix amb acció quotidiana dels seus i les seves protagonistes.

En aquests camí molts actors vells i nous són necessaris, però n’hi ha alguns que són imprescindibles. Els mateixos que ho han estat durant 50 anys.