dimecres, 2 d’octubre de 2013

UNITAT DE MERCAT I SOBREPRODUCCIÓ LEGISLATIVA

Aquest dijous passat, el Congrés va debatre les esmenes a la totalitat al Projecte de Llei de "UNIDAD DE MERCADO" . Es tracta d'un projecte que en teoria pretén simplificar la gestió d'empreses i "agents econòmics", però que com moltes de les Lleis del Govern Rajoy, té objectius ocults.

En aparença, el Projecte de Llei d'Unitat de mercat té intencions centralitzadores, però és només una aparença. Tal com vaig tenir oportunitat d'explicar en la meva intervenció, el Projecte del Govern PP parteix de una forta incomprensió del que és l'Estat Autonòmic. L'autonomia política sense diversitat normativa és impossible, és com l’aigua seca.

Però el principal efecte d'aquest projecte de Llei quan s'aprovi no serà la centralització política,  sinó una greu desregulació de l'activitat econòmica. Perquè en la mesura que instaura la "Llicencia única" per activitats econòmiques i permet que un cop aconseguida llicencia en un CCAA, aquesta sigui vàlida per totes les altres, provocarà una carrera de dumping desregulador entre CCAA per veure quina estableix menys requisits per poder operar o fins i tot els fa desaparèixer - supòsit també previst a la Llei-.

En el debat vaig tenir oportunitat de denunciar que el principal risc per les empreses no es la inflació de normes de les CCAA, sinó la hiperinflació normativa a que ens té sotmesos el Govern del PP durant 22 mesos.

Rajoy ha volgut donar-li la raó als que des de el món del Dret afirmen que "Quan no es tenen polítiques, ni recursos per aplicar-les s'aproven Lleis i normes". La barbaritat de Decrets Lleis, modificant-se uns als altres, reformant multitud de lleis anteriors ha generat una "jungla legislativa" que només provoca inseguretat jurídica y afecta a la qualitat institucional del país i a la seva competitivitat.

I  per confirmar les nostres denuncies, acaba de presentar-se al Congrés un Projecte de Llei pel que s'autoritza al Govern que en el termini de 18 mesos s'aprovin 8 Decrets Legislatius que tenen com objectiu ordenar aquests canvis en un únic text legislatiu per cada una de les 8 Lleis. Tot i que s'aprofita per integrar reformes anteriors, la majoria corresponen al Govern del PP

Perquè us feu una idea de la dimensió de la tragèdia que ha provocat la hiperinflació legislativa del Govern us faig cinc cèntims del que suposarà.

A. Llei del mercat de valors, amb afectació de 7 lleis.

B Llei  d'Empreses de Treball temporal que incorpora dos canvis legislatius del Govern PP

C. Llei General de Seguretat Social que afecta a 23 Lleis, de les que 8 han estat aprovades durant el  Govern Rajoy

D. Llei d'Estatut dels Treballadors que des de 1995 ha patit 22 reformes, de les que 6 son del Govern PP

E. Llei de Prevenció de Riscos Laborals que inclou 2 reformes. I això que el Govern s'oblida d'una altra reforma important aprovada fa nomes una setmana en uns de les 2 Llei d'emprenedors aprovades en el breu espai de 3 mesos.

F. Llei d'Ocupació que esta afectada per 3 reformes i això que el Govern en aquest projecte de Llei no inclou canvis produïts pel Decret Llei 11/2013 i  per la Llei 14/2013 de recent aprovació

G. La Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, tantes vegades retocat, que ni el Govern s'atreveix a relacionar les normes que estan afectades.

H. La Llei del Sol. El mateix dic.

La hiperegulació normativa és  el camí més directe a la ineficiència política i la drecera agafada pel PP per provocar en la practica la desregulació. Especialment en l'àmbit de les relacions laborals.

2 comentaris:

Josep J. ha dit...

..els uns massa, els altres poc- el Parlament de Catalunya!

checking the essay click here for info ha dit...

Everything and what is used to integrate reforms was previously thought out and done in other countries, which is a good example.

Publica un comentari